امروز: دوشنبه، 3 مهر 1396

استان کرمان

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

  06/22 1396

  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان با همکاری سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری جشنواره عکس قرآنی شهری نموده است.

  اهداف جشنوارهترویج فرهنگ قرآنی و تشویق هنرمندان و دانشگاهیان جهت پرداختن به موضوعات مرتبط با قرآن کریم و استفاده از هنر برای انتقال نقش قرآن در جوامع اسلامی و ایجاد زمینه مناسب برای رقابت سازنده در جهت ارتقاء سطح کیفی و محتوایی آثار هنری با محوریت قرآن کریم


  موضوعات جشنوارهسبک زندگی قرآنی، علم و دانش در قرآن کریم، تعلیم و تربیت از منظر قرآن، سیمای جوانان در قرآن، حجاب و عفاف از منظر قرآن کریم، روابط اجتماعی از منظر قرآن کریم، ایثار و فداکاری و انفاق از منظر قرآن کریم، مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره، معروفات و منکرات در قرآن، تصاویری از برگزاری مراسمات قرآنی، مذهبی و دینی

  مقررات جشنوارهمحدودیت خاصی جهت ارسال تعداد آثار وجود ندارد/ عکسها و آثار میتوانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند/ عکسها با فرمت JPG و RGB حداقل 300کیلو بایت و حداکثر 700 کیلوبایت به همراه مشخصات صاحب اثر به آدرس پست الکترونیکی جشنواره ارسال شوند/ لازم است عکسها و آثار ارسالی، در قالب لوح فشرده به همراه پرینت رنگی، به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال گردند/ نمایشگاهی از عکسها و آثار دریافت شده برگزار می گردد/ به نفرات برگزیده جشنواره، جوایز نفیسی اهداء می گردد.

  آدرس دبیرخانه جشنواره: کرمان_ بزرگراه امام خمینی(ره)_ حد فاصل بیمارستان افضلی پور و دانشگاه شهید باهنر _ ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی استان کرمان_ طبقه اول_ حوزه معاونت فرهنگی

  تلفن تماس4-33257342-034 داخلی 3

  آدرس پست الکترونیکیfarhangi1390@yahoo.com

  بازدیدها: 13 نظرات: 0
معرفی واحد

  استان کرمان

  معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی استان کرمان با همکاری سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور اقدام به برگزاری جشنواره عکس قرآنی شهری نموده است.

  اهداف جشنوارهترویج فرهنگ قرآنی و تشویق هنرمندان و دانشگاهیان جهت پرداختن به موضوعات مرتبط با قرآن کریم و استفاده از هنر برای انتقال نقش قرآن در جوامع اسلامی و ایجاد زمینه مناسب برای رقابت سازنده در جهت ارتقاء سطح کیفی و محتوایی آثار هنری با محوریت قرآن کریم


  موضوعات جشنواره: سبک زندگی قرآنی، علم و دانش در قرآن کریم، تعلیم و تربیت از منظر قرآن، سیمای جوانان در قرآن، حجاب و عفاف از منظر قرآن کریم، روابط اجتماعی از منظر قرآن کریم، ایثار و فداکاری و انفاق از منظر قرآن کریم، مفاهیم قرآنی در زندگی روزمره، معروفات و منکرات در قرآن، تصاویری از برگزاری مراسمات قرآنی، مذهبی و دینیمقررات جشنواره: محدودیت خاصی جهت ارسال تعداد آثار وجود ندارد/ عکسها و آثار میتوانند به صورت رنگی و یا سیاه و سفید باشند/ عکسها با فرمت JPG و RGB حداقل 300کیلو بایت و حداکثر 700 کیلوبایت به همراه مشخصات صاحب اثر به آدرس پست الکترونیکی جشنواره ارسال شوند/ لازم است عکسها و آثار ارسالی، در قالب لوح فشرده به همراه پرینت رنگی، به آدرس دبیرخانه جشنواره ارسال گردند/ نمایشگاهی از عکسها و آثار دریافت شده برگزار می گردد/ به نفرات برگزیده جشنواره، جوایز نفیسی اهداء می گردد.آدرس دبیرخانه جشنواره: کرمان_ بزرگراه امام خمینی(ره)_ حد فاصل بیمارستان افضلی پور و دانشگاه شهید باهنر _ ساختمان مرکزی جهاد دانشگاهی استان کرمان_ طبقه اول_ حوزه معاونت فرهنگیتلفن تماس: 4-33257342-034 داخلی 3آدرس پست الکترونیکی: farhangi1390@yahoo.com
گزارش تصویری

فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
انتخاب استان
تبلیغات