امروز: دوشنبه، 3 مهر 1396

شعب استانی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

» » کرسی تلاوت و تدبر در قرآن کریم
06/22 1396

کرسی تلاوت و تدبر در قرآن کریم در روز چهارشنبه  28 مهرماه 1395 در دانشگاه معارف قرآن و عترت اصفهان به همت مرکز فعالیتهای قرآنی معاونت فرهنگی واحد اصفهان و با حمایت و نظارت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور و با همکاری موسسه فرهنگی قرآن و عترت رسول امین (ص)، دانشگاه معارف قرآن و عترت (ع) اصفهان ، معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، با حضور استاد محمد رضا حق شناس برگزار شد.

بازدیدها: 12 نظرات: 0
فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
آرشیو
انتخاب استان
تبلیغات