امروز: چهارشنبه، 2 خرداد 1397

شعب استانی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
آرشیو
کتاب گزارش واحد ها
لزوم برنامه‌ریزی قرآنی برای دانشجویان آینده
برگزارکننده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان
دانشگاه متولی برگزاری فعالیت‌های قرآنی باشد
برگزارکننده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان
نشست هم اندیشی فعالان قرآنی استان همدان به همت خبرگزاری ایکنا
برگزارکننده: معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد همدان
برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی مدیریت ویژه مدیران مؤسسات قرآنی در کردستان
برگزارکننده: معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی کردستان
آرشیو
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات