جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان
برگزاری جلسات محفل انس با قرآن
محفل انس با قرآن همه روزه با حضور همکاران جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان در ایام ماه پرخیر و برکت رمضان برگزار می گردد.
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات