جهاددانشگاهي واحد اصفهان
اولین کرسی تلاوت و تدبر در قرآن کریم برگزار شد
کرسی تلاوت و تدبردر قرآن کریم در مسجد امام خمینی (ره) به همت مرکز فعالیتهای قرآنی معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان و با همکاری ، معاونت دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اداره کل امور فرهنگی دانشگاه اصفهان ، نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه اصفهان و علوم پزشکی اصفهان ، و همچنین بسیج دانشجویی دانشگاه اصفهان و با حمایت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور در تاریخ هشتم آبان ماه 96 در مسجد حضرت امام خمینی (ره) بعد از نماز ظهر و عصر برگزار شد .
 
انتخاب استان
پیوند های مرتبط
تبلیغات