امروز: چهارشنبه، 2 خرداد 1397

شعب استانی

سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور

آغاز طرح «دانشجو معلم قرآن» در کردستان
طرح «دانشجو معلم قرآن» به همت معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه استان و با حمایت و نظارت سازمان قرآنی دانشگاهیان کشور  از روز دوشنبه ، ۳۰ بهمن ماه در کردستان آغاز شد.
فعالیتهای قرآنی واحدهای جهاددانشگاهی
آرشیو
انتخاب استان
اخبار
تبلیغات